Airport Hotel Pilotti in Vantaa

Local time:
19:24:52
No information

🕗 Opening hours

SundayNo information
MondayNo information
TuesdayNo information
WednesdayNo information
ThursdayNo information
FridayNo information
SaturdayNo information
1, Skattbacksvägen, 01510, Vantaa, FI Finlandia
Contacts phone: +358 9 3294800
Website: hotellipilotti.fi
Latitude: 60.2846746, Longitude: 24.9658723
Larger Map & Directions

Comments 5

 • heli pienmunne

  heli pienmunne

  ::

  Mukavasti sai auton parkkiin pihalle kun tuli iltapäivällä. Auto saa jäädä siihen lepäämään loman ajaksi ja kentälle hurautetaan ilmaisella kyydillä. Ystävällinen vastaanotto respassa

 • Rami Kuusisto

  Rami Kuusisto

  ::

  Huoneet oli ihan suht kivat. Meillä oli lähtö kentälle klo. 03.00 ja hotelllilta piti olla kuljetus kentälle mutta se oli ylibuukattu, onneksi saimme taksin jolla päästiin kentälle ajoissa. Hotellissa olisi ollut hienoa jos olisi saanut edes jonkun sämpylän (tai vastaavan) kun emme saaneet aamupalaa sieltä (aamupala tarjoillaan vasta klo. 03.30 alkaen).

 • Monica Soto-Gil

  Monica Soto-Gil

  ::

  The room was reasonably clean, very basic. Free airport shuttle was great and the breakfast was really comprehensive. Delicious bread, meats cheeses, eggs, sausages, etc.The bathroom was a little smelly but the bedroom was clean. For the price it was fine for one quick overnight stay during a long layover. I probably wouldn't stay more than one night.

 • Nazaret Ortega

  Nazaret Ortega

  ::

  Mucho calor en las habitaciones

 • Ayla Oso Cavernario

  Ayla Oso Cavernario

  ::

  La habitación bien, el baño exageradamente minúsculo, nunca había visto un baño tan pequeño.

Nearest Lodging:

Hotel Comfort Hotel Pilotti

Hotel Comfort Hotel Pilotti

Skattbacksvägen 1
lodgingRead More

Avia Apartments Vantaa

Pehtoorintie 2, Vantaa
lodgingRead More
Holiday Club Shop

Holiday Club Shop

Balansvägen 8
lodgingRead More
Break Sokos Hotel Flamingo

Break Sokos Hotel Flamingo

Balansvägen 8, Vantaa
lodgingRead More
Aamiaismajoitus Solhem B&B

Aamiaismajoitus Solhem B&B

Bygatan 6, Vanda
lodgingRead More
Airport Hotel Bonus Inn

Airport Hotel Bonus Inn

Elannontie 9, Vantaa
lodgingRead More

📑 All categories in Finland

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4