Miejsca w Joensuu

Otwórz mapę
Czas lokalny:
18:29:56

Scouts' Youth Hostel - Partiotalon Retkeilymaja

Vanamokatu 25, Joensuu
lodgingCzytaj więcej

Original Sokos Hotel Kimmel

Itäranta 1, Joensuu
lodgingCzytaj więcej

Greenstar Hotels Oy

Torikatu 16, Joensuu
lodgingCzytaj więcej

Original Sokos Hotel Vaakuna, Joensuu

Torikatu 20, Joensuu
lodgingCzytaj więcej

ABC Siihtala Joensuu

Nurmeksentie 2, Joensuu
gas_stationCzytaj więcej

Kiinteistö Oy Joensuun Aspitie 2

Aspitie 2, Joensuu
point_of_interestCzytaj więcej

North Karelia Central Hospital, Siun sote

Tikkamäentie 16
hospitalCzytaj więcej

Joensuun hammaspaikka Oy

Kauppakatu 27, Joensuu
dentistCzytaj więcej

OAJ:n Pohjois-Karjalan alueyhdistys ry

Kirkkokatu 18, Joensuu
point_of_interestCzytaj więcej

MLL Joensuun yhdistys

Torikatu 17, Joensuu
point_of_interestCzytaj więcej

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9, Joensuu
universityCzytaj więcej

Service Office of the National Land Survey of Finland, Joensuu

Torikatu 36 A, Joensuu
point_of_interestCzytaj więcej

Terveystalo Joensuu Kuvantaminen

Kauppakatu 21
doctorCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Joensuu

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy